Saturday, 7 December 2019

बलात्कार


  तुम्ही जीवनात कधी बलात्कर केलाय का हो ? आहो, तुमच्या जिभेला काही हाड! हा काय प्रश्न आहे! बला त्कर नि आम्ही. कधी च नाही. आणि असा विचित्र नि  उर्मठ प्रश्न विचारु च कस शकता तुम्ही आम्हाला.
असे काही भाव आले असतील हा प्रश्न बघुन तुम्हच्या  मनामध्ये.

  तुम्हला कदाचित्  माहिती असेल नसेल पण जवळपास 90% हुन अधिक लोकांनी केलाय नि करताय बलात्कर रोज. आणि अंधरात लपुन छ्पुन नाही उघड उघड सर्वा समोर एका स्री ची अब्रु लुटली जातेय सर्वासमोर. आणि  कोणी काही च बोलत नाही. जो तो आपल्या कामाशी काम ठेवतोय बस..

  हे येवढ सगळ होतय नि कोणी काहीच बोलत नाही, कसं काय शक्य आहे? हा प्रश्न पडला असेल तुम्हला  नाही का. बलात्कर म्हणजे नमके काय हो, एका देहाची निर्दयी पद्धतिने अलोचना करणे, त्या देहाच्या प्रताड्ना करणे.  प्रत्यक्ष झाल्यस आपन त्याला बलात्कार म्हणतो. नि जर समजा हे सर्व शब्दाच्या स्वरुपात होत असेल तर त्याला शाब्दिक बलात्कार नाही म्हणता येनार !!

  हो, मी बात करतोय शिव्या बद्दल च. शिव्या ह्या शिव्या नसून तो एक प्रकारचा बलात्कार च असतो, "शाब्दिक बलात्कार." कधी कोणी नीट विचार केलाय का याचा, शिव्यात वापरले जानार्या शब्दान चा, वाक्यांचा. आठवून बघा आता लगेच दिलेल्या एखाद्या शिवी बद्दल, काय शब्द होते त्यात? किती सहज देवून जातो ना शिवी एखाद्या ला आपण. एखादा बलात्कारी जे प्रत्यक्ष करतो, तेच तर होत येते  फक्त शब्दान स्वरुपात. असे असंख्य शब्दिक बलात्करी बघायला मिळतात समाजात रोज. कित्येकाचे एक  वाक्य पुर्ण होत नाही या शिवाय.

  शेवटी एक गोष्ट तुम्हाला च विचार करण्यासाठी सोडतो, ती अशी की कधी या गोष्टीचा पण विचार करा की हा बलात्कार कोणा वर होतोय, कोणी आपल खुप जवळच, रक्ताच तर याच शिकार होत नाहीये ना. शेवटी तुम्ही च विचार करा, आयुष्य तुम्हचय नि शब्द ही..

No comments:

Post a Comment

बलात्कार

  तुम्ही जीवनात कधी बलात्कर केलाय का हो ? आहो, तुमच्या जिभेला काही हाड! हा काय प्रश्न आहे! बला त्कर नि आम्ही. कधी च नाही. आणि असा विचित्र...